Pi Network Top những hình ảnh ấn tượng về Pi trên thế giới

Pi đang len lỏi vào mọi ngõ ngách trên thế giới này. Hàng triệu người đã coi nó như một công việc. Bạn vẫn còn chưa hiểu, chưa tin và để người khác phải nhắc bạn nhặt tiền mỗi ngày?

Hãy hẹn chuông báo thức và kích hoạt Pi đúng giờ!

Leave a Comment