Phản biện: Pi Network có phải đa cấp, lừa đảo?

Mặc dù số lượng thành viên đào Pi đã vượt qua con số 13 triệu người trên khắp thế giới. Gần đây vẫn có một số người khẳng định Pi là đa cấp, là lừa đảo và khuyên bảo/chửi bới những đã và đang đào Pi. Trước hết tôi đánh giá những người dám đưa … Read more