PI SẼ LÀ MỘT TRONG CÁC LOẠI TIỀN CỦA CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI TỰ DO !

11 Cach moi nguoi dao pi network

(Bài viết được trích từ facebook của nhà báo Hoàng Hải Vân) Thiên hạ đang rần rần tham gia “phong trào” đào Pi với hy vọng sẽ kiếm được một thứ tiền kỹ thuật số như Bitcoin. Lão nông phu thường dị ứng với các thứ phong trào, đầu óc lại mụ mị, nên phải … Read more