Kịch bản về sự hình thành giá cả của Pi Network

Thấy có khá nhiều anh em hỏi về giá pi network nên mình viết tạm 1 bài cho vui: Giá thì sẽ theo thị trường theo một kịch bản như thế này nhé: Giả sử Pi lên sàn và tạm xét với thị trường Tàu và VN. Hôm đầu lên sàn, dân Tàu rất máu … Read more