Góc nhìn sâu hơn về tính nhân văn và ưu việt của Pi Network

Trong quá trình đi lan tỏa, đào tạo cộng đồng về Pi Network, mình hay gặp những câu như:Không làm mà đòi ăn thì ăn … 😀Anh không tin là tự dưng có thằng cho không tiền như thế.Làm gì có ai làm không công cho người khác hưởng chứ?Miếng pho mát free chỉ có … Read more

Phản biện: Pi Network có phải đa cấp, lừa đảo?

Mặc dù số lượng thành viên đào Pi đã vượt qua con số 13 triệu người trên khắp thế giới. Gần đây vẫn có một số người khẳng định Pi là đa cấp, là lừa đảo và khuyên bảo/chửi bới những đã và đang đào Pi. Trước hết tôi đánh giá những người dám đưa … Read more